Din Gelo Chords- Habib - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

January 18, 2009

Din Gelo Chords- Habib

Song: Din Gelo
Singer: Habib
Language: Bangla
Country: Bangladesh

(G#)Din gelo (C#)tumar (D#)potho (G#)chahiya
(G#)Mon pure (C#)shokhigo (D#)kar (G#)lagiya

Shohe na (G#)jatona (Bbm)tumaro
(Fm)ashay (G#)boshiya
Manena (G#)Kicuhtey (Bbm)mon amar
(Fm)jay jeey (G#)kaadiya

(G#)Puri ami (Bbm)agune oOhh
(G#)Din gelo (C#)tumar (D#)potho (G#)chahiya

(G#)Jaar laagi tori (Fm)beye jai
(G#)Jibon (Fm)gotir
shei (C#)jona (D#)ki rekchey (G#)khobor

(G#)Kaar tore gaan (Fm)geye jai
(G#)Ochena (Fm)shure
(C#)buji na keba (D#)aapon keba (G#)por

(G#)Jaar (Bbm)kotha mon (Fm)bhebe (G#)jay
(G#)Jaar (Bbm)chobi mon (Fm)ake (G#)jay
(G#)Jare (Bbm)haay a (Fm)mone (G#)chay
(C#)Jibone pabo ki taar (D#)dekha

Shohe na jatona tumaro ashay boshiya
Manena Kicuhtey mon amar jay jeey kaadiya
Puri ami agune oOhh
Din gelo tumar potho chahiya

Jaare bhabi proti raate
Aaar isharatey tumare khuje jaai shopone
Aashar potho cheye roi
Protiti prohor khoknoba srabon aanmone
Jaar kotha kotha mon bhebe jay
Jaar chobi mon dekhe jai
Jare haay mone chay
Jibone pabo ki taar dekha

Shohe na jatona tumaro ashay boshiya
Manena Kicuhtey mon amar jay jeey kaadiya
Puri ami agune oOhh
Din gelo tumar potho chahiya

Din gelo tumar potho chahiya
Mon pure shokhigo kar lagiya
Shohe na jatona tumaro ashay boshiya
Manena Kicuhtey mon amar jay jeey kaadiya
Puri ami agune oOhh
Din gelo tumar potho chahiya


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top