Mon Karigor Chords- Tahsan - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

July 13, 2017

Mon Karigor Chords- Tahsan


Song: Mon Karigor
Singer: Tahsan Khan
Music: Imran Mahmudul
Lyrics: Robiul Islam Jibon
Album: Mon Karigor 
Music Label: CD Choice
Language: Bangla
Country: Bangladesh

(C)Chaya megh joro (Em)hoy akashe
(F)Jaay na kichutei (G)shorano
Priyo (C)rong hoye (Em)jaay fekashe
(F)Hoy na du haate (G)jorano

(Am)Bhulei beche (Em)thaka
Nona (F)jol chokhe (Em)makha
Sukh (Am)nei sukh (G)nei prithibir (C)karkhana

Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
(F)Jibon jekhane (Dm)manaye
Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
Notun (F)ek shwapno (C)danaye
guitarchordworld.net
Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
(F)Jibon jekhane (Dm)manaye
Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
Notun (F)ek shwapno (C)danaye

(Am)Ho.. (F)hoo.. (G)hoo..
(Am)Ho.. (F)hoo.. (G)hoo..

(C)Jontronar ei (Am)adhare
Keno ei (G)dube jaowa
(C)Mukh thake (Am)badhare
Chaowa gulu (Dm)jeno hawoa
(E)Icchero ayenaye (F)hazaro baynaye
(Dm)Shomoy kaade du (Em)taanaye

Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
(F)Jibon jekhane (Dm)manaye
Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
Notun (F)ek shwapno (C)danaye
Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
(F)Jibon jekhane (Dm)manaye
Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
Notun (F)ek shwapno (C)danaye

(Am)Ho.. (F)hoo.. (G)hoo..
(Am)Ho.. (F)hoo.. (G)hoo..

(C)Abegher (Am)khelaghor
Bhenge jaay (G)oshomoye
(C)Biswadher (Am)baluchor
Bare sudhu (Dm)ovinoye
(E)Icchero ayenaye (F)hazaro baynaye
(Dm)Shomoy kaade du (Em)tanaye

Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
(F)Jibon jekhane (Dm)manaye
Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
Notun (F)ek shwapno (C)danaye
Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
(F)Jibon jekhane (Dm)manaye
Mon (C)karigor cholo (Em)badhi ghor
Notun (F)ek shwapno (C)danaye


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top