Meghoboron Chords - Tanjib Sarowar - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

March 30, 2016

Meghoboron Chords - Tanjib Sarowar

Song: Meghoboron
Singer: Tanjib Sarowar
Album: Meghoboron
Lyrics and tune: Tanjib Sarowar
Music: Sajid Sarker
Language: Bangla
Country: Bangladesh

(G)Sukh bohe (Bm)batashe (G)bristy (D)ele
(G)Jodi a logon (Bm)dey joray (G)du (D)jonar

(Am)Hazar fotar (Bm)ai rat
(Am)Sudhu prem (D)jege thak
(Am)Eki (G)shure

Meghe der (Em)pal tule
Jabo (D)nurer kheyay
Badho megho (C)borone abeshe (Am)bhalo(D)beshe
Meghe der (Em)pal tule
Jabo (D)nurer kheyay
Badho megho (C)borone abeshe (Am)bhalo(D)beshe..(G)
Bha(D)lobashi..(C)

(G)Eka eka (Bm)kotha bola (C)bristir (Bm)sathe
(Am)Nimogno (Bm)nir bhola (C)borsha (D)strote
(Em)Barche (Bm)akash kalo (C)barche (Bm)somoy
(Am)Ferar (Bm)pothei noto (C)sudhu (D)nona jol

(C)Chuye dao (D)tumi aaj (C)utthali (G)borshate
(C)Prithibir (D)sresto sukh (C)tokhoni har (G)manbe

(Am)Hazar fotar (Bm)ai rat
(Am)Sudhu prem (D)jege thak
(Am)Eki (G)shure

Meghe der (Em)pal tule
Jabo (D)nurer kheyay
Badho megho (C)borone abeshe (Am)bhalo(D)beshe
guitarchordworld.net
Meghe der (Em)pal tule
Jabo (D)nurer kheyay
Badho megho (C)borone abeshe (Am)bhalo(D)beshe..(G)
Bha(D)lobashi..(C)

(G)Bristi (Bm)ghaser dule (C)sajaye (Bm)tomay
(Am)Dekhbo (Bm)apon mone (C)notun (D)vashay
(Em)Abege (Bm)trisnate (C)pipasha (Bm)jome
(Am)Vejabo (Bm)bristi te (C)nipun (D)tale

(C)Dur hote (D)gohine (C)rochonay ami (G)mogno
(C)Tobuo (D)shuchonay (C)dey badha mor (G)kabbo

(Am)Hazar fotar (Bm)ai rat
(Am)Sudhu prem (D)jege thak
(Am)Eki (G)shure

Meghe der (Em)pal tule
Jabo (D)nurer kheyay
Badho megho (C)borone abeshe (Am)bhalo(D)beshe
Meghe der (Em)pal tule
Jabo (D)nurer kheyay
Badho megho (C)borone abeshe (Am)bhalo(D)beshe..(G)
Bha(D)lobashi..(C)


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top