Bhalobashar Maane Chords- Tahsan - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

March 4, 2016

Bhalobashar Maane Chords- Tahsan

Song: Bhalobashar Maane
Singer: Tahsan Khan
Music: Sajid Sarkar
Lyrics: Rifat
Film: Tai Tomake
Music Label: Qinetic Network
Language: Bangla
Country: Bangladeshi

(Em)Valobasha noy (D)tomar (G)jonne
(Em)Shudhu (C)aajker (G)dine
(Em)Valobashaye tumi (D)mishe (G)acho
(Am)Mishe (C)robe (D)protikkhone

(Bm)Amar majhe onno (C)ronge
Mon (G)bolche tai (D)tomake

Tumi (C)valobashar ek (G)onno jogot
(Em)Protita belai (Bm)valobashar dibosh
(C)Hashite koto shur (G)baaje mone
(Em)Eto tukui bujhi (D)bhalobashar (C)maane

(G)Tomari majhe (Em)odekha shukhe
(C)Dube achi jeno (D)nijeke vule
(G)Adore makha (Am)mayabi raate
(C)Tomake vabi (D)taai

(Bm)Aamar majhe onno (C)shure
Mon (G)bolche tai (D)tomake...(G)

Tumi (C)valobashar ek (G)onno jogot
(Em)Protita belai (Bm)valobashar dibosh
guitarchordworld.net
(C)Hashite koto shur (G)baaje mone
(Em)Eto tukui bujhi (D)bhalobashar (G)maane

(G)Shwapno churar (Em)sporsho makeh
(C)Din kete jaay (D)toamri shrute
(G)Icche kore (Am)udashi hoye (C)tomake (D)sajai

(Bm)Onno ronge onno (C)shure
Mon (G)bolche tai (D)tomake...(G)

Tumi (C)valobashar ek (G)onno jogot
(Em)Protita belai (Bm)valobashar dibosh
(C)O chokhe takale bela (G)jay je theme
(Em)Eto tukui bujhi (D)bhalobashar

Tumi (C)valobashar ek (G)onno jogot
(Em)Protita belai (Bm)valobashar dibosh
(C)Hashite koto shur (G)baaje mone
(Em)Eto tukui bujhi (D)bhalobashar (C)maane


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top