Gorbo Bangladesh- Shunno - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

October 15, 2011

Gorbo Bangladesh- Shunno

Gorbo Bangladesh
Band: Shunno
Album: Gorbo Bangladesh

Language: Bangla
Country: Bangladesh

(Em)Aro sahos (C)kore mathe namo (Em)aaj...(C)
(Em)Sobai aki sathe (C)jege utho (Em)abar...(C)

(C)Chitkar kore dak diye (D)jao
(C)sara dibe (D)sobai

(C)Gorbo Bangladesh
(D)Sonar Bangladesh
(Em)Buke asha mone bhalo(D)basha
guitarchordworld.net
(C)Gorbo Bangladesh
(D)Sonar Bangladesh
(Em)Buke asha mone bhalo(D)basha

Gorbo Bangla(Em)desh....(C)...(Em)...(C)

(Em)Abar kichu (C)niyom venge (Em)dao...(C)
(Em)Agiye jabar (C)shopoth tumi (Em)nao...(C)

(C)Somoy hoye aseche (D)abar
(C)Nij theke kichu (D)korar

(C)Gorbo Bangladesh
(D)Sonar Bangladesh
(Em)Buke asha mone bhalo(D)basha
guitarchordworld.net
(C)Gorbo Bangladesh
(D)Sonar Bangladesh
(Em)Buke asha mone bhalo(D)basha

Gorbo Bangla(Em)desh....(C)...(Em)...(C)

(Em)Amar sonar Bangla(C)desh
Ami tomay bhalo(Em)bashi....(C)
(Em)Amar sonar Bangla(C)desh
Ami tomay bhalo(Em)bashi....(C)

Gorbo Bangla(Em)desh....(C)
Gorbo Bangla(Em)desh....(C)
Gorbo Bangla(Em)desh....(C)
Gorbo Bangla(Em)desh....(C)


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top