Chiro Odhora- Miftah Zaman - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

July 13, 2011

Chiro Odhora- Miftah Zaman

Song: Chiro Odhora
Singer: Miftah Zaman
Music: Miftah Zaman

Language: Bangla
Country: Bangladesh


(G)Hmm...(D)hmm...(C)hmm...(D)hmm
(G)Hmm...(D)hmm...(C)hmm...(D)hmm

(G)Abak (D)chader (C)aloy (D)dekho
(G)veshe (D)jay (C)amader (D)prithibi
(G)Aral (D)hote (C)dekhichi (D)tomay
(Em)Nispap(C)..(Am)mukh (D)khani..

(G)...(D)...(C)...(D)
(G)...(D)...(C)...(D)

(G)Abak (D)chader (C)aloy (D)dekho
(G)veshe (D)jay (C)amader (D)prithibi
(G)Aral (D)hote (C)dekhichi (D)tomay
(Em)Nispap(C)..(Am)mukh (D)khani

(G)Dubechi ami (C)tomar chokher (Em)ononto (D)mayay
(G)Bujhi kobhu (Em)shei maya to (C)amar tore (D)noy
(G)Dubechi ami (C)tomar chokher (Em)ononto (D)mayay
(G)Bujhi kobhu (Em)shei maya to (C)amar tore (D)noy
guitarchordworld.net
(Em)Bhul gulo (D)jomiye rekhe (C)buker moni (D)kothay
(Em)Apon (C)moner aral (Am)theke(D)....
Bhalo(G)bashbo tomay..(D)..(C)..(D)
Bhalo(G)bashbo tomay..(D)..(C)..(D)

(G)...(Em)...(C)...(D)
(G)...(Em)...(C)...(D)

(G)Tomar chiro (Em)chena pother oi (C)shima (D)chariye
Ei (G)prem buke (Em)dhore ami (C)hoyto jabo (D)hariye
(G)Chokher gobhire (Em)tobu miche (C)iche (D)joriye
Ek(G)bar tobu (Em)ekti bar hat (C)ta dao (D)bariye

(G)Tomar chiro (Em)chena pother oi (C)shima (D)chariye
Ei (G)prem buke (Em)dhore ami (C)hoyto jabo (D)hariye
(G)Chokher gobhire (Em)tobu miche (C)iche (D)joriye
Ek(G)bar tobu (Em)ekti bar hat (C)ta dao (D)bariye
guitarchordworld.net
(Am)Dakbe na (Bm)tumi amay (C)jani kono (D)din
(Em)Tobu prarthona (C)tomar jonno(Am)..(D)...
Hobe (G)na molin..(D)....(C)..(D)
Hobe (G)na molin..(D)..(C)..(D)

(G)Dubechi ami (C)tomar chokher (Em)ononto (D)mayay
(G)Bujhi kobhu (Em)shei maya to (C)amar tore (D)noy
(G)Dubechi ami (C)tomar chokher (Em)ononto (D)mayay
(G)Bujhi kobhu (Em)shei maya to (C)amar tore (D)noy
(Em)Apon (C)moner aral (Am)theke(D)....
Bhalo(G)bashbo tomay..(D)..(C)..(D)
Bhalo(G)bashbo tomay..(D)..(C)..(D)

(G)...(D)...(C)...(D)
(G)Hmm...(D)hmm...(C)hmm...(D)hmm

(G)Hajar (D)bochor (C)emni (D)kore
(G)Aka(Am)sher chad ta (C)alo (D)debe

(G)Ama(Bm)ar pasher (C)klanto (D)chaya
(Em)Aji(C)bon roye (Am)jabe..(D)
(C)Tobu (D)a osho(C)hay (D)ami
(C)bhalo(D)bashbo (G)tomake..(D)
(C)sudhu (D)je toma(G)ke...(D)..(C)
(C)Bhalo(D)bashbo toma(G)ke...


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top