Bose Achi Eka Chords- Warfaze - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

May 18, 2011

Bose Achi Eka Chords- Warfaze

Song: Bose Achi Eka
Band: Warfaze
Lyrics: Babna
Tune: Babna
Music: Warfaze

Language: Bangla
Country: Bangladesh


B7: X21202

(G)Bose (Bm)achi eka
(B7)Kacha rod bikel (Em)udas
(C)Bristi Seshe (D)rupali (G)akash
(G)Meghe (Bm)janalate
(B7)jhil mil sonali (Em)avay
(C)Jhir jhir bohe (D)himel (G)Batas

(Em)Sonali (D)avay sathe (C)firi ami meghe (Bm)meghantore
(Em)Himel (D)Batashe dana (C)meli ami dure (Bm)durantore

(G)Bose (Bm)achi eka (B7)Kacha rod bikel (Em)udas
(C)Bristi Seshe (D)rupali (G)akash
(G)Meghe (Bm)janalate (B7)jhil mil sonali (Em)avay
(C)Jhir jhir bohe (D)himel (G)Batas

(G)Pakhira sob (Bm)meteche aaj (Am)kunjobone
(C)Matal (D)koreche ei (G)mon
(G)Gane gane (Bm)nibire aaj (Am)pete chai ekhon
(C)Projapoti (D)hoye firbo fule (G)fule

(B7)Tobu keno ato (Em)betha
(B7)Jage mone osru (Em)dhara, (C)hrido(D)ye

(G)Bose (Bm)achi eka (B7)Kacha rod bikel (Em)udas
(C)Bristi Seshe (D)rupali (G)akash
guitarchordworld.net
(G)Meghe (Bm)janalate (B7)jhil mil sonali (Em)avay
(C)Jhir jhir bohe (D)himel (G)Batas

(G)Pakhira sob (Bm)meteche aaj (Am)kunjobone
(C)Matal (D)koreche ei (G)mon
(G)Gane gane (Bm)nibire aaj (Am)pete chai ekhon
(C)Projapoti (D)hoye firbo fule (G)fule

(B7)Tobu keno ato (Em)betha
(B7)Jage mone osru (Em)dhara, (C)hrido(D)ye

(G)Bose (Bm)achi eka, (B7)Kacha rod bikel (Em)udas
(C)Bristi Seshe (D)rupali (G)akash
(G)Meghe (Bm)janalate (B7)jhil mil sonali (Em)avay
(C)Jhir jhir bohe (D)himel (G)Batas

(Em)Sonali (D)avay sathe (C)firi ami meghe (Bm)meghantore
(Em)Himel (D)Batashe dana (C)meli ami dure (Bm)durantore
(Em)Sonali (D)avay sathe (C)firi ami meghe (Bm)meghantore
(Em)Himel (D)Batashe dana (C)meli ami dure (Bm)durantore
(Em)Sonali (D)avay sathe (C)firi ami meghe (Bm)meghantore
(Em)Himel (D)Batashe dana (C)meli ami dure (Bm)durantore
(Em)Sonali (D)avay sathe (C)firi ami meghe (Bm)meghantore
(Em)Himel (D)Batashe dana (C)meli ami dure (Bm)durantore


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top