Koto Din Dekheni Du Chokh Chords- Ayub Bachhu - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

April 17, 2009

Koto Din Dekheni Du Chokh Chords- Ayub Bachhu

Intro:

(Dm)....(Bb)....(Gm).......(A)

(Dm)ei rupali (Bb)raat tarar (Dm)melay
Uki (Bb)dyea megher (Dm)velay
Udashi (Bb)mon shodu (A)haray
(Dm)mon (Bb)projon onubhobe (Dm)opar
Nibir (Bb)ek badhner (Dm)bonnay
Dube (Bb)ache amari (A)ashay

(Dm)koto din dekheni du (Bb)chokh
Nirghum (Bb)chok bondhu (A)tomay
tumi (C)ki emon (A)shomoy takiye (C)akash
Bhabcho (Dm)amay (II)

(Dm)......(Bb).......(Gm)......(A)

(F)ei raat (C)amon raat
Akhanei (Bb)rate shob bola (Dm)jay
(F)khule daw (C)moner daar
Dekho (Bb)achi pashe (Dm)tomar
Bhalo laga shob (C)niye shada megh (Dm)jaay
Tumi pabe (C)choya tar pathalam ja (Dm)tomay

(Dm)koto din dekheni du (Bb)chokh
Nirghum (Bb)chok bondhu (A)tomay
Tumi (C)ki emon (A)shomoy takiye (C)akash
Bhabcho (Dm)amay (II)

(Dm)......(Bb).......(Gm)......(A)

(F)maya moy (C)ei raate
Shish (Bb)diye jay je (Dm)hawa
(F)tomari (C)jonno gaan
Toma(Bb)tei prithibi (Dm)pawa
Jol jochonar (C)maajhe valo laga (Dm)choralam
Onurone theke (C)jabe tomari(Dm) bhabonay

(Dm)koto din dekheni du (Bb)chokh
Nirghum (Bb)chok bondhu (A)tomay
Tumi (C)ki emon (A)shomoy takiye (C)akash
Bhabcho (Dm)amay (II)

(Dm)ei rupali (Bb)raat tarar (Dm)malay
Uki (Bb)dyea megher (Dm)velay
Odashi (Bb)mon shodu (A)haray
(Dm)mon (Bb)projon onubhobe (Dm)opar
Nibir (Bb)ek badhner (Dm)bonnay
Dube (Bb)ache amari (A)ashay

(Dm)koto din dekheni du (Bb)chokh
Nirghum (Bb)chok bondhu (A)tomay
Tumi (C)ki emon (A)shomoy takiye (C)akash
Bhabcho (Dm)amay (II)

  • Facebook Comments


  • Scroll to Top