Ekta Chele- Sahana Bajpai - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

April 12, 2009

Ekta Chele- Sahana Bajpai

Song: Ekta Chele
Singer: Sahana Bajpai
Language: Bangla
Country: Bangladesh


(G)Ekta chele (D)moner anginate
(C)Dhir payete (G)ekka dokka khele
(C)Bon pahari (G)jhorna khuje
(Em)Bristi jole (D)ekla vije
(G)Ekta chele (D)moner anginate
(C)Dhir payete (G)ekka dokka khele
(C)Bon pahari (G)jhorna khuje
(Em)Bristi jole (D)ekla vije 

(G)Shei cheleta (D)amay chuye (C)fele..(B)
(C)Shei cheleta (G)amay chuye (D)fele
(G)Shei cheleta (D)amay chuye (C)fele..(B)
(C)Shei cheleta (G)amay chuye (D)fele

(G)Ami to besh (D)chilam chupishare
(C)Chotto meye sheje (G)ekta kone
(C)Shobuj bone (G)nilche alo jele
(Em)Shopno veja (D)matite pa fele
(G)Ami to besh (D)chilam chupishare
(C)Chotto meye sheje (G)ekta kone
(C)Shobuj bone (G)nilche alo jele
(Em)Shopno veja (D)matite pa fele

(G)Shei cheleta (D)hothath elo (C)mone..(B)
(C)Shei cheleta (G)hothath elo (D)mone
(G)Shei cheleta (D)hothath elo (C)mone..(B)
(C)Shei cheleta (G)hothath elo (D)mone

(G)Chotto ami (D)dushto ami sheje
(C)Kemon jeno (G)holam joroshoro
guitarchordworld.net
(G)Akash vora (D)tarar alo dekhe
(C)Brishti veja (G)matite pa rekhe

(Em)Buk vora (D)abegtuku (Am)dheke..(C)
(Am)Hothath kore (D)hoye gelam (G)boro.

(G)Bon pahari (D)jhorna brishti (C)fele..(B)
(C)Amay bashlo (G)bhalo shei (D)chele
(G)Bon pahari (D)jhorna brishti (C)fele..(B)
(C)Amay bashlo (G)bhalo shei (D)chele


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top