Hariye Giyechhi Chords- Ornob - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

December 31, 2008

Hariye Giyechhi Chords- Ornob

Song: Hariye Giyechhi
Singer: Ornob
Lyrics: Ornob
Language: Bangla
Country: Bangladesh

(Em)Hariye giyechhi..(Bm)
eito (C)joruri khobor..(G)
(Em)obak dui chokhe..(Bm)
chaya kape (C)bhoye ovimane..(G)
(Em)hariye jaoar..(Bm)
niyom (C)nei ekhane..(G)
(Em)harabo bole..(Bm)
paa tipe (C)agute gelei..(G)

gota (C)shohor bati (D)jele (G)shotorko
paye (C)paye harabar (D)jaiga khuje (G)mori
gota (C)shohor bati (D)jele (G)shotorko
paye (C)paye harabar (D)jaiga khuje (G)mori

(G)Kothao nei jhum(C)jhum ondhokar
(Bm)tokkhok daka (D)nishuti te
(G)rupkotha shune (C)shiure othe na (D)gaa
guitarchordworld.net
(G)shopne amar (C)shorire keu
(Bm)chorai na shiuli (D)ful
(G)alor akash (C)nuye eshe choy na (D)kopal

(Em)Hariye jaini (Bm)tobu
etai (C)joruri khobor..(D)
(Em)akankha ar (Bm)hotashai
hariye jawar (C)kono mane nei..(D)

(G)nibir (D)ghore adho alo (C)nisshashe..(D)
(G)buk'er (D)govire kar jeno (C)dak ashe..(D)

Jodi kono (C)din jhore (D)jhore jay (G)ondhokar
(C)bhalobasha dhuye (D)dey gota mukh (G)amar

duchokhe (C)shopno bhore (D)diye jay (G)keu
jodi kono (C)din (D)otut (G)bisshashe
jodi kono (C)din...(D)...jodi kono (G)din
jodi kono (C)din...(D)...jodi kono (G)din

  • Facebook Comments


  • Scroll to Top