Dukkho Bilash- Artcell - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

August 25, 2008

Dukkho Bilash- Artcell

(Em)...(G)...(C)
(Em)...(G)...(C)
(Em)...(D)...(C)
(Em)...(D)...(C)

(G)Tomra keu ki (D)dite paro
(Em)Premikar (C)bhalobasha
(G)Debe ki (D)keu jiboner
(Em)Ushnotar sotto (C)asha

(G)Tomra keu ki (D)dite paro
(Em)Premikar (C)bhalobasha
(G)Debe ki (D)keu jiboner
(Em)Ushnotar sotto (C)asha

(Em)bhaloba(C)shaar aage
(Em)nijeke (C)niyo bajiye
guitarchordworld.net
(Em)amaar (C)moner moto
(Em)ni(C)yo shajiye

(Em)ami boro (Am)asohai
(Em)anno (C)pothe
(Em)akti na(D)toki dekhi
(Em)mohakaler (C)monche

(G)o (D)amay (Em)bhalobashe(C)ni
(G)ashim a (D)bhalobasha, (Em)o bojhe(C)ni
(G)o (D)amay (Em)bhalobashe(C)ni
(G)atole (D)bhalobasha (Em)toliye dekhe(C)ni

(G)Tomara (D)keu ki korbe
(Em)amar jonno (C)opekha
(G)Bhalobash(D)be sudhui
(Em)amay korbe (C)protigga

(G)Tomara (D)keu ki korbe
(Em)amar jonno (C)opekha
(G)Bhalobash(D)be sudhui
(Em)amay korbe (C)protigga

(Em)bhaloba(C)shaar aage
(Em)nijeke (C)niyo bajiye
(Em)amaar (C)moner moto
(Em)ni(C)yo shajiye

(Em)ami boro (Am)asohai
(Em)anno (C)pothe
(Em)akti na(D)toki dekhi
(Em)mohakaler (C)monche

(G)o (D)amay (Em)bhalobashe(C)ni
(G)ashim a (D)bhalobasha (Em)o bojhe(C)ni
guitarchordworld.net
(G)o (D)amay (Em)bhalobashe(C)ni
(G)atole (D)bhalobasha (Em)toliye dekhe(C)ni

(Em)Eto(G)o.... vireo (Em)ajo (D)ami eka
(Em)mone(G).... shudhu (Em)je (D)shunnota

(C)aa(D)dhare joto (G)chorai (Em)alo
(C)shobi (D)adhare (Em)milay
(C)o (D)je (G)kothai (Em)haralo
(C)betha (D)kake je (Em)shudhai......

Intro Lead:
e----------------------------------------
b--12---12/-10---8--12--8--10--8--8/10-8-
d----------------------------------------
g----------------------------------------
a----------------------------------------
e----------------------------------------

e----------------------------------------
b--7-------------------------------------
g----7---------7-------------------------
d-------9--10-----10--9--7---7/--9--7--5-
a-------------------------10-------------
e----------------------------------------

Riff:

e--3--3---2---2--0---3--3---2---2---0----
b----------------------------------------
g----------------------------------------
d----------------------------------------
a----------------------------------------
e--3------------0--3-------------0-------

e--3--3/5--2--3--2--0--0--3--3---2--2--0-
b----------------------------------------
g----------------------------------------
d----------------------------------------
a----------------------------------------
e--3---------------0-----3--------0------  • Facebook Comments


  • Scroll to Top